Poskytneme Vám maximální záruku individuálního a profesionálního přístupu a nadstandardních služeb.

Veřejné dražby a výběrová řízení

Poskytujeme kompletní provedení veřejné dražby nebo výběrového řízení od zajištění znaleckého posudku, navržení optimální vyvolávací ceny (nejnižší podání / minimální cena) podložené srovnáním tržních cen podobného typu předmětu prodeje, oslovení potenciálních investorů, propracované medializace až po dosažení maximální ceny. Rozsáhlé zkušenosti jsme získali prodejem nemovitostí, majetkových účastí, pohledávek, ale i souborů movitých věcí. Prostřednictvím veřejné dražby nebo výběrového řízení jsme schopni zpeněžit prakticky jakýkoliv majetek.

Více informací naleznete v menu Služby.