Poskytneme Vám maximální záruku individuálního a profesionálního přístupu a nadstandardních služeb.

Správa majetku

Komplexní správa majetku představuje vypracováním vstupní analýzy od soupisu majetku včetně jeho ocenění až po následné doporučení prodejní strategie s přihlédnutím ke konkrétní struktuře majetku.

Samozřejmostí je kvalitní software včetně poskytnutí právního servisu a pravidelného informačního servisu, který umožňuje elektronické zasílání sestav nastavených dle požadavků objednatele.

Další služby související se správou majetku naleznete v menu Podnikové poradenství a krizové řízení.