Poskytneme Vám maximální záruku individuálního a profesionálního přístupu a nadstandardních služeb.

Spolupráce v likvidacích a insolvenčních řízení

Zajišťujeme odborný a flexibilní servis v inventarizaci, ocenění, správě a následném zpeněžení majetku v likvidaci nebo insolvenčním řízení individuálním a komplexním řešením s ohledem na konkrétní situaci dlužníka a věřitele a s vynaložením minimálního množstvím nákladů.

 

 • spolupráce a metodická podpora při činnosti správce a likvidátora,
 • doporučení a koordinace průběhu likvidace a insolvenčního řízení,
 • zjištění stavu majetku, sledování jeho vývoje a podání doporučení,
 • konzultace problémových okruhů a právní stanoviska,
 • kompletace nutných podkladů, vypracování rozboru stavu společnosti, návrh opatření a doporučení pro další rozhodování,
 • řešení otázky zpeněžení majetkových složek a pohledávek včetně
  • komplexní přípravy majetku na prodej,
  • navržení strategie nejvýhodnějšího způsobu zpeněžení,
  • vyhotovení znaleckých posudků,
  • navržení optimální prodejní ceny a formy prodeje,
  • oslovení potenciálních investorů,
  • navržení propracované medializace (inzerce a propagace),
  • organizování samotného prodeje formou výběrového řízení, veřejné dražby, přímého prodeje apod.
 • navržení nejvýhodnějšího způsobu zhodnocení výtěžku z prodaného majetku,
 • fyzická likvidace zbytku nezrealizovaného majetku a vyklizení prostor nemovitostí,
 • podpora při řízení společnosti v krizové situaci.