Poskytneme Vám maximální záruku individuálního a profesionálního přístupu a nadstandardních služeb.

Prodej » Výrobní areál

Prodej areálu pily v obci Třebeč (okr. České Budějovice)

Třebeč (Borovany)

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení, prodej nejvyšší nabídce.

Provozní areál pily je tvořen objektem pily (stojící na poz. St. 155), administrativní budovou a budovou dílen s kotelnou (stojící na poz. 48), skladovou halou (stojící na poz. St. 158/1), kopanou studnou a vrtem pro vodu na p.p.č. 990/6 vč., pozemky p.p.č. 988, 990/1, 990/4, 990/6, 990/7, 1041/11, 1041/12, 1041/13, 1063/2, 1063/9, 1063/10 a 1570/10, na kterých je manipulační a skladová plocha se zpevněným povrchem a pozemkem p.p.č. 990/3, který je příjezdovou komunikací k provoznímu areálu (vše na LV č. 110 pro k.ú. Třebeč). Areál pily je postavený na samotě u řeky Stropnice, v prostorech bývalého Brouskova mlýna, ve vzdálenosti cca 5,5 km od centra Borovan směrem na východ. Je přístupný z veřejné komunikace se zpevněným povrchem vedoucí z Borovan do Jílovic a je napojen na rozvod el.energie. Voda je odebírána z vrtu a kanalizace je svedena do vyvážecí jímky. Provozní areál byl postupně vybudován v letech 1998-2008, je v dobré stavebně technickém stavu, stavební údržba je prováděna pravidelně. Objekt pily (katru) má 1 NP a má volný vnitřní prostor více jak 400 m3. Naproti je umístěna budova kanceláří se sociálním zařízením pro zaměstnance. Tento objekt sloužil dříve jako chlévy a stáje bývalého mlýna a do stávající podoby a účelu byl přestavěn v roce 1998 zároveň s výstavbou objektu pily. V roce 2008 byl vyměněn krov, střešní krytina a klempířské prvky. Objekt dílen a kotelen je postavený kolmo k admin. budově na jejím východním okraji. Také tento objekt sloužil původně jako hospodářské zázemí bývalého mlýna. V roce 2008 byl kompletně zrekonstruován. Jsou zde umístěny truhlářská a zámečnická dílna, garáž pro mechanizaci a 2 kotelny na dřevěné štěpky pro admin. budovu a sušárny dřeva. Skladová hala byla postavena v r. 2004 a slouží k uskladnění hotových výrobků (balíků dřeva určeného k expedici). Kopaná studna o průměru 1m neslouží svému účelu. Ve vzdálenosti cca 2m je umístěn vrt pro vodu, který má průměr 230 mm, hloubku 14 m, je osazen el.čerpadlem.
Cena: 7 500 000 Kč
prodej nejvyšší nabídce

ID nabídky: 99/0000 - (N00204)
Makléř: AKTIVA MANAGEMENT s.r.o.
Telefon: 725 376 426
E-mail: kancelar@aktivamanagement.cz

Zažádat o prohlídku